KARCAD

  • tel.: 667 746 990
  • tel.: 607 727 212

Realizacje

Nazwa zamówienia Zamawiający
Projekt rozbiórki i rozbiórka budynku administracyjnego, stacji obsługi i dyspozytorni bazy zamiejscowej PKS Lubliniec w Oleśnie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec
Projekt budowlany adaptacji budynku przy ul. Reymonta 47 w Opolu na siedzibę Straży Miejskiej. Firma RIWBUD
Mroczków 67, 26-120 Bliżyn
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Chrzanowie z przeznaczeniem na Sąd Rejonowy. Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Ekspertyza kosztorysowa - kosztorys odtworzeniowy spalonych obiektów należących do Firmy Quickpack (hala produkcyjna żelbetowa, hala produkcyjna stalowa). Quickpack Polska sp. z o.o.
28-300 Jędrzejów-Lasków
Ekspertyza kosztorysowa - kosztorysy odtworzeniowe spalonego oddziału Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Neuropsychiatryznej w Kielcach. Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Neuropsychiatrycznej
ul. Grunwaldzka 47, 25-736 Kielce
Projekty budowlane i wykonawcze chodników w miejscowościach: Bieleckie Młyny, Piaseczna Górka, Lisów, Łabędziów, Dębska Wola o łącznej długości 5144m. Urząd Gminy Morawica
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
Projekt budowlany i wykonawczy zatoki autobusowej w Brudzowie. Urząd Gminy Morawica
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
Projekt budowlany rozbiórki rurociągów HTP i szlamowych o długości 1970mb oraz demontaż podpór stalowych (do 7m wysokości) wraz z fundamentami. HCz Elsen Sp. z o.o.
ul. Kucelińska 22, 42-200 Częstochowa
Program funkcjonalno-użytkowy "Ośrodka sportów zimowych w Chełmie". Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Program funkcjonalno-użytkowy "Centrum sportów wodnych - Modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie". Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Projektu budowlano-wykonawczego adaptacji poddasza nieużytkowego w budynku nr 6 przy ul, Pilsudskiego w Chrzanowie na lokale mieszkalne. Firma RIWBUD
Mroczków 67, 26-120 Bliżyn
Projekt budowlany likwidacji budynku przy ul. 29 Listopada 5b oraz budynku gospodarczego przy ul. Świętokrzyska 23. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlany likwidacji budynku przy ul. Krakowska 10, przybudówki do budynku przy ul. Garncarskiej 10. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlany likwidacji budynku przy ul. 29 Listopada 13 garaż przy ul. 29 Listopada oraz garaż przy ul. Grunwaldzkiej. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlany likwidacji budynku mieszkalnego wielorodzinne go wraz z garażem przy ul. 29 listopada 13a w Chrzanowie. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlany likwidacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami przy ul. Krakowskiej 12b w Chrzanowie. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 14 przeznaczonego do rozbiórki. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlany likwidacji budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z garażami i budynkami gospodarczymi przy ul. 29 Listopada 17 w Chrzanowie. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlany likwidacji obiektów budowlanych przy ul. Krakowskiej 15, 23 ,23b w Chrzanowie. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul 29 Listopada w Oleśnicy. Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Krzywoustego 68-69 w Oleśnicy. Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Ekspertyza kosztorysowa na Remont dachu papowego wraz z obróbkami blacharskimi ul. 3 Maja 36 w Oleśnicy. Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Ekspertyza kosztorysowa na Remont dachu papowego wraz z obróbkami blacharskimi ul. Kilińskiego 4c 36 w Oleśnicy. Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Projekt podziału i adaptacji lokalu użytkowego przy al. Henryka 14 w Chrzanowie wraz z remontem i kolorystyką elewacji. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt remontu kotłowni i regulacji zaworów instalacji c.o. budynku przy al. Henryka 14 w Chrzanowie. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Projekt budowlano wykonawczy szaletów miejskich w Kielcach – 2 szt. Urząd Miasta Kielce
ul. Szymanowskiego 6, 25-303 Kielce
Aktualizacja kompletu kosztorysów inwestorskich na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie” oraz „Remont i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mietkowie” Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 22a 55-081 Mietków
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i nadbudowę użytkowego poddasza, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Trzydnik Duży Urząd Gminy Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży
Wycena kosztorysowa konstrukcji żelbetowych BETONOX Posadzki Przemysłowe S.A. ul. Piastowska 89 80-363 Gdańsk
Wykonanie kosztorysu dotyczącego stanu surowego obiektu "Arena" w Słupsku. BETONOX CONSTRUCTION S.A. ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk
Wykonanie kosztorysu dla modernizacji posadzki betonowej w pawilonie wystawienniczym o powierzchni 5400m2 BETONOX CONSTRUCTION S.A. ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk
Wykonanie kosztorysu dla obiektu Quattro Towers BETONOX CONSTRUCTION S.A. ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk
Wycena kosztorysowa konstrukcji żelbetowych Firma Budowlana "ANNA-BUD" Bilcza ul. Marmurowa 60 26-026 Morawica
Przedmiar i kosztorys inwestorski dla zadania: „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne” sporządzony dla celów dopłat unijnych. Inwestor prywatny
Pełnienie usług wiodącego kosztorysanta ds. kosztów dla inwestycji Reinhold Polska realizowanych w Polsce Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji SKY TOWER Wrocław, kompleks Biurowo-Handlowo-Mieszkalno-Usługowy. Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji Silesia Katowice Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Wykonanie kosztorysów i przedmiarów na rozbiórkę budynków Smardzewicach. Lasy Państwowe Nadleśnictwo. Smardzewice 97-213 Smardzewice
Aktualizacja kosztorysów dla przebudowy budynku szkoły w m. Końskie Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie
Wykonanie kosztorysów i przedmiarów na rozbiórkę budynku w Mniowie Urząd Gminy Mniów 26-080 Mniów Mniów ul. Centralna 9
Aktualizacja i weryfikacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla Modernizacji instalacji elektrycznej w Chełmskim Domu Kultury Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Aktualizacja i weryfikacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla modernizacji elewacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 ul. Jagiellońska 29 w Chełmie Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Aktualizacja i weryfikacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla modernizacji elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką w Kielcach Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”, ul. Karczówkowska 3 w Kielcach
Opracowanie projektu budowlanego na remont dachu z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi na budynku mieszkalnym przy ul. Rzemieślniczej 5a w Oleśnicy wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację pokrycia dachowego budynku „C" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Analizy opłacalności inwestycyjnej dla przedsięwzięcia – Ośrodka sportów zimowych w Chełmie Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Analizy opłacalności inwestycyjnej dla przedsięwzięcia – Centrum sportów wodnych – Modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
Projekt rozbiórki obiektów budowlanych w m. Zgórsko koło Kielc PHU Spurek Sp. z o.o. ul.Warszawska 20c, 25-312 Kielce
Wycena kosztorysowa dla inwestycji – Centrum Handlowo Usługowe Rental Park w Gdańsku. Metalplast Stolarka Sp. z o.o. ul. Warszawska 153, Bielsko Biała
Wycena kosztorysowa dla inwestycji –„Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury”.
Wykonanie inwentaryzacji, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na remont Domów Ludowych w m.Lipa i Młotkowice Urząd Gminy Ruda Maleniecka 26 – 242 Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka 99 A
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Centrum Biurowe Reinhold Plaza przy ul.Zakopiańskiej 68 w Krakowie” Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej kamienicy przy Al. Jerozolimskie 63, Warszawa” Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Remont zabytkowej kamienicy przy Al. Jerozolimskie 61, Warszawa” Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Budowa obiektu mieszkalnego – 125 mieszkań w m. Katowice” Mace Polska Sp. z o.o., Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbiórka obiektów wojskowych na Helu” Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia
Projekt wizualizacji budynku mieszkalno – handlowego. PI-BUD ul. Daleka 21/17 25-319 Kielce
Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wraz z projektem zagospodarowania terenu. PI-BUD ul. Daleka 21/17 25-319 Kielce
Opracowanie projektu budowlanego rozbiórki 6 garaży zlokalizowanych na działce 828/166 przy ul. Kolonia Stella 4 w Chrzanowie. Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 32-500 Chrzanów
Przedmiar i kosztorys inwestorski dla zadania „Remont dworku oraz stodoły i dostosowanie tych obiektów do celów agroturystycznych” EURYNOME SP. Z O.O AL.IX WIEKÓW KIELC 16/14 25-516 KIELCE
Projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką w Kielcach Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”, ul. Karczówkowska 3 w Kielcach
Projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką w Kielcach Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”, ul. Karczówkowska 3 w Kielcach
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wzmocnienie konstrukcji dachu budynku „C" Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na remont dachu w budynku przy ulicy Solec 46 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszwa
Wykonanie przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych dla zadania:” Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Kielcach”. "Apro" Pracownia Projektowa, ul. Szwedzka 3 b, Kielce
Wykonanie przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych dla zadania:” Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Skarżysku Kościelnym”. "Apro" Pracownia Projektowa, ul. Szwedzka 3 b, Kielce
Wycena kosztorysowa obiektu handlowego Alma w Częstochowie Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Apeiron” Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmku przy Placu Kilińskiego 1
Przedmiar i kosztorys inwestorski dla zadania: „Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego na cele agroturystyczne” Górski Ogród Paweł Poniewierski Wola Łagowska 39 26-025 Łagów
Inwentaryzacja budowlana powykonawcza wraz z kosztorysem powykonawczym dla inwestycji;” Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego na cele agroturystyczne” Górski Ogród Paweł Poniewierski Wola Łagowska 39 26-025 Łagów
Przedmiar i kosztorys inwestorski dla zadania: „Rozbudowa budynku mieszkalnego na cele agroturystyczne” Górski Ogród Paweł Poniewierski Wola Łagowska 39 26-025 Łagów
Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wraz z projektem zagospodarowania terenu Inwestor prywatny
Inwentaryzacja budowlana wraz z kosztorysem dla inwestycji;” Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego ”” Górski Ogród Paweł Poniewierski Wola Łagowska 39 26-025 Łagów
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbiórkę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krynki. Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Projektowana 34, 16-050 Michałowo
Projekt budowlany docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką w Kielcach Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”, ul. Karczówkowska 3 w Kielcach
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie szaletu miejskiego w Kielcach Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 25-659 Kielce
Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na remont i przebudowę domu ludowego w m. Młotkownice, Lipa oraz remont budynku Straży Pożarnej w m. Lipa Urząd Gminy Ruda Maleniecka 26 – 242 Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka 99 A
Wycena kosztorysowa obiektu zakładowego w m. Oświęcim Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Apeiron” Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmku przy Placu Kilińskiego 1
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na modernizację dachu w budynku przy ulicy Mokotowskiej 50 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszwa
Wykonanie przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych dla zadania:” Przebudowa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Dobra Chata”,25-324 Kielce, ul. Sandomierska 126. ”. "Apro" Pracownia Projektowa, ul. Szwedzka 3 b, Kielce
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na zabezpieczenie elewacji w budynkach przy ul Próżnej 12 i Próżnej 14 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszwa
Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz restauracji North Fish, CENTRUM HANDLOWE GALERIA JURAJSKA, Częstochowa North fish s.a. Al. Solidarności 36, 25-323 kielce
Wycena kosztorysowa budowy restauracji North Fish, CENTRUM HANDLOWE GALERIA JURAJSKA, Częstochowa North fish s.a. Al. Solidarności 36, 25-323 kielce
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu i modernizacji Óśrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim Dom Pomocy Społecznej Ul. Żwirki 5/7 97-300 Piotrków Trybunalski
Wycena kosztorysowa budowy restauracji North Fish w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku North fish s.a. Al. Solidarności 36, 25-323 kielce
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne Kolonia Stella 3” w Chrzanowie Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
Wycena kosztorysowa powykonawcza hali Chłodni Grudziądz Chłodnia Grudziądz Sp z o.o. Ul. Gen. J. Kustronia 13 86-300 Grudziądz
Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych aranżacji wnętrz korytarza wraz z holem w budynku Szpitala Uzdrowiskowego „Jan Kazimierz” w Dusznikach Zdroju Pracownia Projektowa Versus Małgorzata Walas ul. Inżynierska 72 a, 53-230 Wrocław
Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na remont wnętrz apartamentów (112, 213 i 313) w Zespole Budynków Senatoryjnych „Wielka Pieniawa” w Polanicy Zdroju Pracownia Projektowa Versus Małgorzata Walas ul. Inżynierska 72 a, 53-230 Wrocław
Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz restauracji North Fish, w Galerii Handlowej "Sfera" w Bielsku-Białej North fish s.a. Al. Solidarności 36, 25-323 kielce
Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu stacji meteorologicznej RSHM Kielce-Suków Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Piotra Borowego 14 30-215 Kraków
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbiórkę budynku przy ul. Jaworowskiej 29 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynku przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszwa
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynku garaŜowego połoŜonego przy ulicy Chopina 52/27 w Gorzowie Wlkp Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie wykonania ocieplenia budynku mieszkalnego wraz z wymianą stolarki okiennej w Żyrardowie przy ulicy Słonecznej 2 w Żyrardowie PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ śYRARDÓW SP. Z O.O. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 śYRARDÓW
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na remont lokalu nr 62 (ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny) w budynku przy ul. Nowolipie 10 w Warszawie ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 00-464 WARSZWA UL. SZWOLEŻERÓW 5
Wykonania projektu remontu elewacji wraz z kolorystyką budynku przy ul. Wólczańskiej oraz budynku przy ul. 6-go Sierpnia 11 Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zielony Rynek” 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Czarnia GMINA CZARNIA Czarnia 41 07-431 Czarnia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bystrej Gmina Bystra-Sidzina 34-235 Bystra 373
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji elewacji z wymianą okien oraz remontu dachu w budynku przy ulicy Oczki 3 w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Wycena kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne na wykonanie instalacji sanitarnych dla Terenowych Oddziałaów KRUSu w m. Sandomierz, Opatów oraz Ożarów. Pracownia Projektowo-Budowlana "PROARCH" mgr inż. arch. Leszek Galczewski ul. Szansa 14 28-3000 Jędrzejów
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zespołu Szkół RCKU, Chyliczkowska 20, w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno,
Aktualizacja kompletu kosztorysów inwestorskich na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie” oraz „Remont i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mietkowie” Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 22a 55-081 Mietków
Wycena kosztorysowa na przebudowa części zaplecza istniejącego basenu w budynku senatoryjnym "Wielka Pieniawa" w Polanicy Zdroju na zespół saun z zapleczem sanitarnym Pracownia Projektowa Versus Małgorzata Walas ul. Inżynierska 72 a, 53-230 Wrocław
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynku przy ul. Próżnej 8a w Warszawie ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 00-464 WARSZWA UL. SZWOLEŻERÓW 5
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki 5a, 5b, Reymonta 34, Zamenhofa 21a w Otwocku. Urząd Miasta Otwock ul. Armii Krajowej 5; 05-400 Otwock
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynku przy w Oleśnicy Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie instalacji C.O. w 19 lokalach w m. Oleśnica. Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę 12 budynków przy ul. Nowolipie 9/11 w Warszawie ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 00-464 WARSZWA UL. SZWOLEŻERÓW 5
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę 3 pawilonów przy ul. Nalewki 2a w Warszawie ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 00-464 WARSZWA UL. SZWOLEŻERÓW 5
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji budynku przychodni wraz z zagospodarowaniem terenu. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Szczepaniaka 3, 25-518 Kielce
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiórki obiektów położonych przy ul. Wróblewskiego 6 w Gorzowie Wielkopolskim Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wielkopolskim
Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej prac remontowych wynikających z audytu energetycznego budynku przy ul. Powstańców 14 w Pruszkowie Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9 05-800 Pruszków
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania ocieplenia ścian wraz z ociepleniem cokołu i stropodachu Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Wykonanie inwentaryzacji budynków szpitalnych w kompleksie 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 8 w Busku-Zdroju 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28 - 100 Busko Zdrój
PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki komina wolnostojącego ceglanego przy budynku nr 5/878 w Chełmie przy ul. Lubelskiej 168 REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W LUBLINIE, UL. LIPOWA 1A, 20-020 LUBLIN
PROJEKT BUDOWLANY Rozbiórki masztu odgromowego w kompleksie wojskowym 845 w m. Sitaniec Wolica REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W LUBLINIE, UL. LIPOWA 1A, 20-020 LUBLIN
PROJEKT BUDOWLANY Rozbiórki masztu antenowego na budynku nr 108 na terenie Jednostki Wojskowej w Zamościu REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W LUBLINIE, UL. LIPOWA 1A, 20-020 LUBLIN
PROJEKT BUDOWLANY Rozbiórki wiaty stalowej częściowo murowanej nr 184 w Dęblinie REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W LUBLINIE, UL. LIPOWA 1A, 20-020 LUBLIN
Wycena kosztorysowa adaptacji lokali na potrzeby oddziałów Nordea Bank w m. Zielona Góra , Katowice, Sosnowiec, Lubin, Gliwice, Tychy, Bielsko Biała, Częstochowa, Tarnów, Legnica, Chorzów, Rybnik Pracownia Projektowa Versus Małgorzata Walas ul. Inżynierska 72 a, 53-230 Wrocław
Wycena kosztorysowa zabudowa wiaty magazynowej 6x24m zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5 Pracownia Projektowa Versus Małgorzata Walas ul. Inżynierska 72 a, 53-230 Wrocław
Wycena kosztorysowa usunięcia szkody powstałej w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Pałacu w Rzęsinach Pałac Rząsiny Sp. z o.o. Rząsiny 73 A, Gryfów Śląski
Wycena kosztorysowa audytu powykonawczego terminala Orlen Oil Tebodin Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy Szpitala Rejonowego w Krzepicach ul. Szkolna 1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 c
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Przedszkola nr 17 przy Zespole Szkół nr 5 w Żorach w dzielnicy Rój Urząd Miasta Żory, 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na remont dachu i rozbudowę budynku przy ul. Piotra Skargi 14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul. Zamkowa 4 58-300 Wałbrzych
Wycena kosztorysowa stacji obsługi pojazdów. AUTO – COMPLEX UL. Chęcińska 4 Brzeziny
Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Krzywoustego 82 w Oleśnicy Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej na wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Oleśnicy Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznej na wykonanie rozbiórki budynków usługowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Oleśnicy Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego nr 13
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ocieplenia ścian szczytowych i osłonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Dolomitowej 3,5, Kruszcowej 1,3,5, Galenowej 2,3, Chęcińskiej 17, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”, ul. Karczówkowska 3 w Kielcach
Opracowanie kosztorysów dla dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku Sądu Okręgowego w Lublinie SANIPROJEKT ul. 1 Maja 191, Kielce
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku RSHM Kielce - Suków Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Piotra Borowego 14 30-215 Kraków
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynków przy ul. Nowolipie 3/5, Nowolipie 7, Topiel 19/21, Krucza 5/11, Próżna 12/14, Dąbrowskiego 4, Na skarpie 21, Nowy Świat 15/17, Orla 7, Filtrowa 1 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszwa
Opracowanie przedmiaru, kosztorysu i specyfikacji technicznej budynku Przychodni Zdrowia z rehabilitacją apteką i lokalmi mieszkalnymi w Iwaniskach "Apro" Pracownia Projektowa, ul. Szwedzka 3 b, Kielce
Opracowanie kosztorysów instalacji sanitarnych Siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9d. SANIPROJEKT ul. 1 Maja 191, Kielce
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbiórkę i wymurowanie muru oporowego przy budynku Piaseczyńska 57 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Opracowanie kosztorysów dla rozbudowy i przebudowy budynku szkoły na placówkę opieki w m. Kozia Wola i wycena instalacji dla stadionu w Końskich Art-Gaz Technika Grzewcza i Sanitarna ul. Zielona 2c, Końskie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynków przy Przęsłowej 2 w Kielcach PHU Spurek Sp. z o.o. ul.Warszawska 20c, 25-312 Kielce
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynków w m. Podzamcze k. Kielc Roboty Budowlane. Agnieszka Krakowiak Piaski 63-820, ul. Mickiewicza 10,
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbudowę i przebudowę stadionu miejskiego wraz z zapleczem w Opatowie URZĄD MIASTA I GMINY OPATÓW ,Plac Obrońców Pokoju 34
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbudowę i przebudowę kompleksu handlowego Mój Rynek w Opatowie URZĄD MIASTA I GMINY OPATÓW ,Plac Obrońców Pokoju 34
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy czterooddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie GMINA BRWINÓW, 05-840 BRWINÓW, Ul. GRODZISKA 12
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla "Letniej sceny kultury świętokrzyskiej" - modernizacja sceny w Ciekotach Gmina Masłów Masłów I ul. Spokojna 2 26-001 Masłów
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ocieplenia ściany frontowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Karczówkowskiej 19 w Kielcach. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”, ul. Karczówkowska 3 w Kielcach
Opracowanie projektru rozbiórki budynku gospodarczego w m. Brzozówka gmina Lisia Góra GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE UL. LEGIONÓW 20 35-959 RZESZÓW
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Południowej 9 w Czerwonaku. GMINA CZERWONAK ul. ŻRÓDLANA 39 62-004 CZERWONAK
Opracowanie projektu rozbudowy zaplecza stadionu wraz z remontem placu stadionu w m. Opatów GMINA OPATÓW ul.PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 27-500 OPATÓW
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na ocieplenie budynku przy ul. Bartniczej 1 w Płocku Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bartnicza 1 w Płocku ul. Bartnicza 1 09-400 Płock
Opracowania dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów budowlanych przy ul. Koniawska 14 w Gorzowie Wielkopolskim Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na ocieplenie budynku przy ul.Powstańców 12 w Pruszkowie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Powstańców 12 w Pruszkowie ul. Powstańców 12 05-800 Pruszków
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu obiektów Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej Zespół Placówek Oświatowych Miąsowa 13b 28-305 Miąsowa
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowejdla zadania "Adaptacja budynku gminnego w miejscowości Chomentów na świetlicę wiejską" Urząd Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12 28-305 Sobków
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania "Opracowanie koncepcji przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie Urząd Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12 28-305 Sobków
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynku garażowego i altany śmietnikowej przy ul. Miłej 11 w Warszawie ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 00-464 WARSZWA UL. SZWOLEŻERÓW 5
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na rozbiórkę budynku garażowego i altany śmietnikowej przy ul. Nalewki 1a w Warszawie ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 00-464 WARSZWA UL. SZWOLEŻERÓW 5
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbiórki budynku garażowego przy ul. Grażyny 4/6 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Legionów Polskich 72 w Żyrardowie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów Polskich 72 w Żyrardowie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul Narutowicza 25 w Żyrardowie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Narutowicza 25 w Żyrardowie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 3 w Żyrardowie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Rodzinnej 3 w Żyrardowie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 13 w Żyrardowie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Moniuszki 13 w Żyrardowie
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do zgłoszenia na budowę placu zabaw w miejscowości Sobków Urząd Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12 28-305 Sobków
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego NORTH FISH W GALERII HANDLOWEJ "CITY CENTER RZESZÓW" North fish s.a. Al. Solidarności 36, 25-323 kielce
Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wiklinowej 9, 11, 13 w Łęcznej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ul. Staszica 5 21-010 Łęczna
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku "Hotel Pielęgniarek" w Chęcinach GMINA CHĘCINY Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku przy ul Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej PW MAKER ul.Żywnego 6 25-455 Kielce
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku kotłowni przy ul Zagnańskiej 27 w Kielcach PW MAKER ul.Żywnego 6 25-455 Kielce
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej o budynek Przedszkola Samorządowego Urząd Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12 28-305 Sobków
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania "PRZEBUDOWA LOKALU NA POTRZEBY PROVIDENT" DECO ul. Wiejska 77 29-100 Włoszczowa